Hopp til hovedinnhold

Personvernerklæring

Sist oppdatert: 17. oktober 2022


Denne personvernerklæringen forteller hvordan Norstar AS samler inn, bruker og behandler personopplysninger til besøkende på og kundene til Norstar AS. Alle personopplysninger behandles i overensstemmelse med norske og EU-rettslige regler (GDPR).

Om Norstar AS

Kenneth Jekteberg er i henhold til personopplysningsloven og EUs generelle personvernforordning (GDPR) behandlingsansvarlig for de personopplysningene som behandles av Norstar AS.

 

Personopplysninger

Personopplysninger er enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person. Tilgang til personopplysninger er begrenset til Norstar AS. Vi avslører ikke opplysninger om våres kunder til andre parter.

 

Norstar AS sin behandling av personopplysninger

Når du handler hos oss behandler vi opplysninger for å kunne sende deg varene du har bestilt hos oss. Vi lagrer kun de opplysninger som er nødvendige for å kunne sende deg varene.

Norstar AS er underlagt arkivloven og offentlighetsloven. Vi er derfor forpliktet til å: lagre dokumentasjon og personopplysninger i samsvar med arkivloven i en lengre periode enn det som er nødvendig for formålene som personopplysningene behandles for. Norstar AS er også forpliktet til å gi innsyn i dokumentasjon og personopplysninger i samsvar med offentlighetsloven (dvs. en utlevering av personvernopplysninger).

 

Når samler Norstar AS inn personopplysninger?

Vi behandler i hovedsak opplysninger som du har gitt til oss for en av disse årsakene: Du har bestilt våre produkter eller har kontaktet oss via e-post.

 

Arkiv og database

Norstar AS registrerer ip-adresse, navn, telefon nr, mailadresse, adresse og annen relevant informasjon som fremgår av bestilling av våre produkter.

Opplysninger som ligger i Norstar AS sin database brukes utelukkende som grunnlag for å kunne sende deg som kunde dine produkter.

 

Informasjonssikkerhet og databehandling

Norstar AS bruker datamaskin til elektronisk lagring av dokumenter. Opplysninger som samles inn lagres på lokal datamaskin med sikkerhetskopi i nettskyen.

 

Registrering, lagring og oppbevaring skjer i henhold til arkivlovgivningen.

Norstar AS samler ikke inn eller lagrer sensitive opplysninger i sin virksomhet.

 

E-post og telefon

Dersom du kontakter oss per e-post, vil vi lagre din henvendelse, vårt svar og din e-postadresse.

Norstar AS benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av saksbehandling journalføres. Disse opplysningene behandles i så fall som beskrevet over. Det gjøres ingen øvrig systematisk registrering av telefonsamtaler hvor innringer kan identifiseres, bortsett fra at telefonsamtalen blir liggende i medarbeiderens liste på telefonen.

Norstar AS benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.
Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

 

Google Analytics

Vi samler inn uidentifiserte opplysninger om besøkende på norstar.no.
Norstar AS tar ut statistikk fra Google Analytics på totalt antall som bruker Norstar AS sin nettside og hvor mange av disse som er unike brukere. Informasjonen som er generert av en slik informasjonskapsel ved bruk av det aktuelle nettstedet, inkludert IP-adressen, sendes til Google og lagres på servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern.

 

Dine rettigheter:

Du har rett til bl.a. å kreve innsyn, kreve retting, og kreve sletting av dine personopplysninger med mindre det ikke kolliderer med regnskaps- og bokføringsloven.

Kontakt oss på kenneth@norstarbygg.no hvis noe er uklart for deg.